Đèn hâm thức ăn buffet 1 bóng inox trắng mặt đế đá chữ nhật EAST 121363

098.9999.047 098.9999.031 098.9999.384