Nồi buffet chữ nhật 2 ngăn 1/4 và 1 ngăn 1/2 nắp rời giá rẻ AT771L63-3B

098.9999.047 098.9999.031 098.9999.384