Đèn hâm nóng buffet mặt đá 1 bóng 121363

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm

  • Tên sản phẩm

    Đèn hâm nóng buffet mặt đá 1 bóng 121363

  • Mã sản phẩm

    121363

Nhập thông tin liên hệ của bạn

* Nội dung không được bỏ trống

© bảng quyền 2018 thuộc về thiết bị dụng cụ buffet