Bộ bếp hâm nóng cafe CF-ri-002

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm

  • Tên sản phẩm

    Bộ bếp hâm nóng cafe CF-ri-002

  • Mã sản phẩm

    CF-BRi-002

Nhập thông tin liên hệ của bạn

* Nội dung không được bỏ trống

© bảng quyền 2018 thuộc về thiết bị dụng cụ buffet