Đèn hâm nóng thức ăn 1 bóng 121355

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm

  • Tên sản phẩm

    Đèn hâm nóng thức ăn 1 bóng 121355

  • Mã sản phẩm

    121355

Nhập thông tin liên hệ của bạn

* Nội dung không được bỏ trống

© do dung buffet, trang thiet bi dung cu tiec buffet