Khay đựng thức ăn inox tròn KS53140-1

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm

  • Tên sản phẩm

    Khay đựng thức ăn inox tròn KS53140-1

  • Mã sản phẩm

    KS53140-1

Nhập thông tin liên hệ của bạn

* Nội dung không được bỏ trống

© do dung buffet, trang thiet bi dung cu tiec buffet